Kocioł ecodesign na pellet

Każda firma, której kocioł na paliwo stałe zyskuje certyfikat Ecodesign może powiedzieć, że osiągnęła niezwykle znaczący kamień milowy. To certyfikat dla całej gamy pieców na paliwo stałe. Ale co to znaczy, że piec jest gotowy na ecodesign? Aby piec mógł otrzymać znak Ecodesign, piec musi zostać niezależnie przetestowany przez zatwierdzone laboratorium testowe i musi spełniać kryteria emisji i minimalnej wydajności dla ekoprojektu. Wyniki testu laboratoryjnego muszą być następnie zweryfikowane i dopiero wtedy kocioł ecodesign na pellet może być tak mianowany. Jeśli piec osiągnął wymagany poziom wydajności, zostanie wymieniony jako piec, czy mały kocioł właśnie z takim certyfikatem.

Od roku 2022 wszystkie piece opalane drewnem i piecem wielopaliwowym będą musiały być przystosowane do ecodesignu. Od 2020 roku główni producenci będą produkować tylko nowe paleniska, które będą odpowiadać tej certyfikacji. Chodzi o promowanie i wyjaśnianie zalet pieców opalanych drewnem. Ich cele to między innymi to, by lobbować i wpływać na rząd w sprawie przepisów dotyczących pieców i promować ich korzyści i korzyści dla środowiska. Chodzi też, by każdy kocioł na paliwo stałe miał szansę na promowanie i wyjaśnianie korzyści i zalet środowiskowych pieców jako urządzeń grzewczych. Chodzi też o utrzymanie niezależnie kontrolowanego systemu monitorowania trendów sprzedaży pieców. Inną sprawą jest też bezwzględne dostarczenie informacji o tych kwestiach, które wchodzą w zakres kompetencji i są niezbędne do wypełnienia celów jakimi wyróżnia się kocioł ecodesign na pellet. Promowanie charakteru produktów i usług członków oraz sposobu oceny jakości, bezpieczeństwa i wydajności tych produktów jest kolejnym plusem. Podkreślenie, że członkowie tego rodzaju komisji pozwalających na certyfikację zobowiązują się do zapewnienia, że produkty którym na to zezwolą - spełniają odpowiednie standardy jakości, bezpieczeństwa i wydajności. Tylko wtedy kocioł na paliwo stałe może być mianowany jako ecodesign właśnie. Warto tutaj zwrócić uwagę na niejedną organizację non-profit, która zatwierdza urządzenia grzewcze, paliwa i usługi na biomasę i paliwa stałe, w tym ma wpływ na rejestrację kompetentnych instalatorów i firm serwisowych, w których centralnym punktem jest właśnie kocioł ecodesign na pellet.

Jeśli więc interesuje cię takiej jakości mały kocioł patrz czy ma odpowiednią etykietę, bo tylko taka pokaże konsumentom, że piec pochodzi od sprawdzonych źródeł i został przetestowany pod kątem zgodności. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku sprzedaży, jakość rzędu ecodesign zapewnia ogromną przewagę i pomaga pozycjonować piece ecodesign jako zrównoważony, przyjazny dla środowiska sposób ogrzewania domu. Jak działa kocioł na paliwo stałe ecodesign? Zachęcamy do spojrzenia na wytyczne dostępne w sieci, które pokazują na różne pomiary zanieczyszczenia według źródła ciepła oraz surowy limit ecodesignu, który daje taką jakość, jakiej można oczekiwać od omawianych w tym miejscu produktów. Inne kwestie dotyczące ecodesignu też są warte rozważenia, także w kontekście pieców wielopaliwowych i opalanych drewnem. Przepisy nadal mają zastosowanie do wszystkich pieców na paliwa stałe, mimo że wiele uwagi poświęca się spalaniu drewna i temu jak ma działać mały kocioł. Poza tym producent musi podać paliwo, które będzie używane w piecu, a wyznaczone paliwo musi zostać przetestowane z piecem. Ecodesign będzie obowiązywał, dlatego można się spodziewać jak mocno wzrośnie produkcja i sprzedaż nowych pieców, inne - które nie są przystosowane do ekoprojektu, będzie nielegalne. Wyjątkiem są piece, które na ten dzień są w łańcuchu dostaw – nadal można je sprzedawać.

Upewnij się, jak do tego wszystkiego odnosi się kocioł na paliwo stałe, który posiadasz, bądź który masz w planach zakupić. Piece na paliwo stałe szybko stają się popularnym sposobem ogrzewania domów w całej Polsce. W tym artykule omówimy jeszcze kilka głównych powodów, dla których właściciele nieruchomości decydują się na kocioł na paliwo stałe, oraz zalety tych stylowych pieców. Doskonała ekonomia – nią wyróżnia się każdy kocioł ecodesign na pellet. Piece na paliwo stałe umożliwiają całodobowe ogrzewanie po przystępnych kosztach, piece na paliwa stałe są zarówno wydajne, jak i ekonomiczne w eksploatacji! Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do dużych firm dostarczających rozwiązania do ogrzewania domów, dostawcy paliw stałych nie dodają do swoich produktów znacznych marż. Gwarancja ciepła – to kolejna zaleta, jaką może Ci dać mały kocioł. Piece na paliwo stałe nigdy nie są narażone na przerwy w dostawach i przerwy w dostawie prądu, co oznacza, że Twój dom nigdy nie będzie zimny. Dopóki masz kocioł na paliwo stałe możesz ogrzewać swój dom, a nawet gotować metalowy czajnik na płaskiej pokrywie, jeśli nie ma prądu. Jest to też zdrowszy wybór.

Formularz bezpłatnej wyceny

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Camino Sp. z o.o." z siedzibą w 67-100 Nowa Sól ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Instalacje fotowoltaiczne Bielsko

Camino Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
67-100 Nowa Sól
 
REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY POLSKA - PÓŁNOC
Tel. +48 783 603 201

 

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY POLSKA - POŁUDNIE
Tel. +48 725 800 536

 

CZĘŚCI ZAMIENNE
Tel. +48 725 800 383

 

KOTŁY, ADAPTACJE NA PELLET, PALNIKI
Tel. +48 570 415 300;+48 783 603 201

 

DZIAŁ TECHNICZNY, SERWIS
Tel. +48 603 434 463
E-Mail: sklep@kotlycamino.pl

 

pozycjonowanie stron bielsko