Dotacje

Cel Programu „CZYSTE POWIETRZE”:

 

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.

 

Dla Kogo przeznaczony jest program?

 

Dotacje są przeznaczone dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Zakres wsparcia programu?

 

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ogrzewania spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Jaką kwotę dotacji można uzyskać?

 

Na nasze produkty istnieje możliwość uzyskania do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej aniżeli 6000 zł zwrotu przy czym maksymalny koszt kwalifikowany dla kotłów pelletowych wynosi 20.000 zł

 

 

 

O czego uzależniona jest wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

 

W programie występują dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony. Od wysokości dochodów wnioskodawcy zależy wysokość dofinansowania.

  • Poziom podstawowy – roczne wynagrodzenie wnioskodawcy nie przekracza 100 tys.zł

  • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 564 zł lub 2 189 w przypadku osób żyjących w pojedynkę.

Terminy:

 

  • realizacja Programu - do 2029 r.

  • podpisywanie umów - do 31.12.2027 r.

  • zakończenie wszystkich prac objętych umową - do 30.06.2029 r.

 

Czy istnieje możliwość otrzymania dotacji na kocioł pelletowy jeżeli w drodze jest gaz?

Jeśli gaz nie został podłączony do budynku to jak najbardziej można starać się o dotację na podłączenie kotła pelletowego.

Jak długo trwa wypłata pieniędzy od momentu złożenia wniosku?

Wypłata pieniędzy jest uzależniona od kilku czynników. Od momentu złożenia wniosku w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 30 dni na przetworzenie wniosku i przesłanie numeru umowy klientowi (obecnie ze względu na pandemię czas ten wynosi około 60 dni).

Po otrzymaniu numeru umowy od WFOŚiGW musimy złożyć wniosek o płatność (po zakończeniu inwestycji). Po złożeniu wniosku o płatność i jeśli są wszystkie dokumenty, to WFOŚiGW ma 30 dni na wypłatę środków na wskazane konto bankowe wnioskodawcy lub wykonawcy jeśli taką metodę wybraliśmy wcześniej (obecnie ze względu na pandemię trzeba założyć, że czas ten wynosi około 90 dni).

 

Czy dotację można uzyskać na nowy dom?

 

Niestety, ale dotacją objęte są tylko i wyłącznie domy istniejące, w których wymieniane jest stare nieefektywne źródło ciepła.

 

Instalacje fotowoltaiczne Bielsko

Camino Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
67-100 Nowa Sól
 
Tel. +48 663 743 463
E-Mail: sklep@kotlycamino.pl

pozycjonowanie stron bielskoStrony internetowe Bielsko