Eco Design

Odpowiednikiem polskiej klasy emisji PN-EN 303-5:2012 jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego EcoDesign, kocioł ecodesign na pellet – musi posiadać sprawność kotła minimum 90%, oraz dodatkowo spełnić emisję pyłów na mocy obniżonej oraz niską emisję tlenków azotu w całym zakresie mocy.

Dodatkowo dyrektywa Ecodesign wprowadziła pojęcie sezonowej efektywności energetycznej. Jest to średnia ważona sprawności użytkowej dla mocy obniżonej oraz nominalnej. A prawność użytkową oblicza się ze stosunku wytworzonego ciepła przez kocioł do poboru energii niezbędnej do jej wytworzenia. Uzyskaną tak wartość należy pomniejszych o wartośc zużycia energii na potrzeby sterownika, silnika, wentylatora, podajnika, zapalarki itp.

 

Instalacje fotowoltaiczne Bielsko

Camino Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,
67-100 Nowa Sól
 
Tel. +48 663 743 463
E-Mail: sklep@kotlycamino.pl

pozycjonowanie stron bielskoStrony internetowe Bielsko